Online dobitie
Variabilný symbol/Číslo Zákazníka nájdete na zadnej strane Poštovej karty Variabilný symbol / Číslo Zákazníka
Povolená hodnota je suma v rozsahu od 0,01€ do 1999,99€. Suma
Mesačne
Pravidelné dobitie Kartového účtu vo zvolený deň.
Pokles zostatku
Automatické dobitie pri dosiahnutí zadanej výšky Finančného zostatku na Kartovom účte.
Ďeň v mesiaci
obch. podmienkami
Prevádzkované spoločnosťou SKPAY, a.s.
Služba Online dobitie Vám umožňuje dobiť Platobnú funkcionalitu Poštovej karty alebo Poštovej karty – Komerčnej (ďalej spolu len ako „Poštová karta“). Platbu uskutočníte prostredníctvom ľubovoľnej platobnej karty VISA alebo MasterCard. O navýšení Finančného zostatku bude Zákazník informovaný do niekoľkých minút na email uvedený v Zmluve. Služba je spoplatnená podľa Sadzobníka poplatkov SKPAY .